1 Naposledy upravil: admin (2019-05-07 11:34:54)

Téma: Nová verze schematického editoru 4.50

V souborech  http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66p01.exe  a  http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66x01.exe  naleznete instalační sady nové verze schematického editoru verze 4.50.66.01.

(Pozn.:  Odkazy průběžně aktualizovány níže.  PH)

Sady se odlišují jen tím, že v té druhé (a podstatně menší) není obsažena instalace ovladačů HASP.

Jádro změn spočívá v přechodu k dlouhým textovým řetězcům.
Změny hluboce zasáhly do všech částí programu.
Naopak ovládání programu se změnilo jen velmi málo.
(Výraznější úpravy byly provedeny jen v menu pro editaci součástky.)
Pokud se někde program bez logického důvodu chová jinak než dřív, dejte mi prosím vědět.

Změny, které využívají nové možnosti řetězců:
- upraveno chování editačního okna (řetězec může být delší než okno, možno skákat po slovech)
- počet položek v seznamech (předlohy, knihovní soubory apod.) fakticky omezen jen kapacitou paměti
- k přepínači výstupního formátu zápisu doplněn přepínač rozšíření formátu 4.50 (zapnout lze kdykoli, vypnout jen při prázdném schematu; po načtení konfigurace z předchozí verze je rozšíření vypnuto a zapsané schematické soubory jsou ve formátu 4.40)
- rozšíření 4.50 zahrnuje přepnutí délkových omezení řetezců na 32000 znaků (výjimkou jsou řetězce Package, které jsou kvůli kompatibilitě s Layoutem omezeny na 31 znaků) a zrušení limitu na počet popisů součástek (bez rozšíření jsou v platnosti limity verze 4.40); schematické soubory, které skutečně využijí rozšíření 4.50, není možno verzí 4.40 načíst

Další změny:
- doplněny režimy zobrazení záložek; na záložky možno zobrazit i počet zvýrazněných objektů na výkresu
- funkce pro vyhledávání označených objektů "Show Next Marked" přejmenována na "Jump to Next Marked" a doplněno "Jump to Previous Marked"; prohledávání začíná příkazem "Jump to First Marked"
- doplněn režim kurzoru "Search & Jump" pro zobrazení informací o nalezených objektech
- ovladače výstupů mají extenzi .F4G
- vypuštěny některé starší formáty (maticová tiskárna, HP-GL plotter, CadStar)
- nová verze instalačního programu
- nová verze ovladačů HASP (pokud ho instalační sada obsahuje)
- výchozí umístění pro instalaci je "C:\Formica4.50\Schema", kde nejsou problémy se zapisovacími právy
- prohlížeč pouzder PLviewer.dll se hledá v adesáři s Layoutem (a nikde jinde)
- program hlásí provedení změn v registrech, případně doporučuje spuštění "Jako administrátor"

Co se (zatím) nezměnilo:
- nejsou doplněny nápovědy
- použitý systém nápovědy není podporován ve Windows 7 a vyšších

2

Re: Nová verze schematického editoru 4.50

Dd, jaká je logika fungování pro zobrazení počtu zvýrazněných objektů na výkresu ? Mám na výkresu jednu součástku a "ouško" po zvýraznění ukazuje 1/6. Když přidám a zvýrazním další součástku (obě jsou zvýrazněné), tak se mi zobrazuje 2/12 ... .

3

Re: Nová verze schematického editoru 4.50

Zřejmě počet zvýrazněných součástek / počet zvýrazněných prvků; viz též tabulka Information.

Blíže na to během několika dnů odpoví Dr. Křivka.

4

Re: Nová verze schematického editoru 4.50

Před lomítkem je počet zvýrazněných nezávislých prvků (segmenty čar, geometrické útvary, samostatné texty a návěští, struktury a součástky; v předloze také vývody), za lomítkem počet zvýrazněných "podobjektů" (ve schematu popisy součástek a vývody; v předloze popisy vývodů). Kliknutí na složený prvek (ve schematu součástky, v předloze vývody) zvýrazní prvek včetně podobjektů. Množinové operace mohou označit jen některé podobjekty, dokonce i ty skryté (popisy nebo napájecí vývody) - pro jejich vyhledání slouží příkazy "Jump to First Marked" a "Jump to Next/Previous Marked" v množinovém menu.

5 Naposledy upravil: krivka (2018-08-08 21:52:08)

Re: Nová verze schematického editoru 4.50

V souborech  http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66p02.exe  a  http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66x02.exe  naleznete instalační sady nové verze schematického editoru verze 4.50.66.02.

(Pozn: Odkazy byly aktualizovány v dalším příspěvku. IK)

Děkuji ing. Peroutkovi za upozornění na chybu v editoru předlohy.

V instalované sadě můžete jen nahradit program Schema.exe souborem z tohoto archivu http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66p02.zip

6 Naposledy upravil: krivka (2018-09-19 20:51:43)

Re: Nová verze schematického editoru 4.50

Doplnil jsem systém HTML nápovědy, který je podporován i v nejnovějších windows. Opravil jsem také některé chyby v programu.

(Pozn: Odkazy byly aktualizovány v dalším příspěvku. IK)

V instalované sadě můžete jen z archivu http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66p03.zip nahradit program Schema.exe a soubor jednořádkové nápovědy Schema.Prm a doplnit soubor nápovědy Sch-450.Chm.

V souborech  http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66p03.exe  a  http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66x03.exe  naleznete úplné instalační sady nové verze schematického editoru verze 4.50.66.03 (druhá sada je "odlehčena" o ovladače HASP).

7

Re: Nová verze schematického editoru 4.50

Nabízím schematický editor s několika vylepšeními, která vyplynula z námětů uživatelů.

(Pozn: Odkazy byly aktualizovány v dalším příspěvku. IK)

Bylo změněno chování při současném prohledávání maskou jména předlohy společně s maskou pro pouzdro, tj. při vložení kombinace masek, např. '74*00|DIP*'. V režimu vkládání součástky do schematu se nově zobrazují všechny vyhovující kombinace P??EDLOHA x POUZDRO a prohlížeče současně ukazují schematické značky i příslušná pouzdra; v ostatních případech je zachováno stávající chování.

Rozšířeno zobrazování předloh při procházení menu:
1) u všech vývodů se zobrazují indexy a elektrické atributy
2) pro jednotlivé podoby se vypisují jména a indexy napájecích vývodů

Seznamy synonym součástek už nemusí být abecedně setříděny, v editoru předloh je možno je libovolně seřadit.

Možný počet přednastavených kroků měřítka v menu Zoom zvýšen na 50.

Navýšena nejvyšší přípustná hodnota indexu vývodu (a tím i počet vývodů v součástce) na 5119(=5*1024-1)

V prohlížecí verzi programu (Viewer) je z hlavního menu dostupné menu 'Group Operations', což zpřístupňuje operace pro vyznačování objektů a hledání vodivých spojení

Opravil jsem také některé chyby v programu, aktualizoval help a změnil nastavení instalačního programu pro zvýšení kompatibility s novějšími verzemi windows.

Zahrnuty jsou nejnovější ovladače pro klíče HASP.


V souborech  http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66p06.exe  a  http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66x06.exe  naleznete úplné instalační sady nové verze 4.50.66.06 schematického editoru (druhá sada je "odlehčena" o ovladače HASP).

8 Naposledy upravil: krivka (2019-05-03 07:50:26)

Re: Nová verze schematického editoru 4.50

Opět nabízím schematický editor po několika úpravách a opravách. Děkuji uživatelům za zpětnou vazbu.

Upravil jsem nastavení výchozích poloh popisů součástek především s ohledem na rozšíření jejich počtu.

Doplnil jsem množinové operace pro zacházení s doplněnými popisy součástek.

Podle námětů pana Krečmera jsem doplnil otevření editace desky voláním sdruženého souboru *.PCB k otevřenému souboru *.Sch,
kritérium pro příslušnost součástky k bloku jsem vrátil do stavu před poslední změnou (mimochodem provedenou v roce 2003)
a do generátoru netlistu FM410 jsem přidal k parametru "Combine Items" čtvrtou polohu "Name (Suppressed), Value And Note ".

Opravil jsem také některé chyby v programu, aktualizoval help a zjednodušil nastavení instalačního programu.

Instalační sady nové verze 4.50.66.08 schematického editoru jsou tentokrát tři:

Instalační sada http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66p08.exe zahrnuje také nejnovější ovladače pro klíče HASP.

Sada http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66x08.exe je "odlehčena" o ovladače HASP.

Sada http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66w08.exe je také bez ovladačů HASP a zároveň obsahuje schematický editor,
který by měl řešit některé potíže se spuštěním na nových windows; bohužel ale zase nespolupracuje s klíči HASP starší generace:(

(Pozn: Odkazy byly aktualizovány v dalším příspěvku. IK)

9 Naposledy upravil: krivka (2019-06-28 15:26:18)

Re: Nová verze schematického editoru 4.50

Provedl jsem pár drobných úprav a upřesnil nápovědu. (Děkuji ing. Zátopkovi za upozornění.)

Instalační sady verze 4.50.66.09 schematického editoru jsou zase tři:

Sada http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66p09.exe obsahuje ovladače pro klíče HASP.

Sada http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66x09.exe neobsahuje ovladače HASP.

Sada http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66w09.exe neobsahuje ovladače HASP a schematický editor je upraven pro nové windows.

(Pozn: Odkazy byly aktualizovány v dalším příspěvku. IK)

10 Naposledy upravil: krivka (2019-10-30 15:01:24)

Re: Nová verze schematického editoru 4.50

Opravil jsem některé chyby, které způsobovaly nestabilitu schematického editoru. (Děkuji ing. Löfflerovi za spolupráci.)

Instalační sady verze 4.50.66.10 schematického editoru jsou:

Sada http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66p10.exe obsahuje ovladače pro klíče HASP.

Sada http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66x10.exe neobsahuje ovladače HASP.

Sada http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66w10.exe neobsahuje ovladače HASP a schematický editor je upraven pro nové windows.

(Pozn: Odkazy byly aktualizovány v dalším příspěvku. IK)

11 Naposledy upravil: krivka (2020-06-22 22:34:26)

Re: Nová verze schematického editoru 4.50

Doplnil jsem do editoru předloh příkazy pro export a import částí předloh a pro kopírování pomocí schránky.

Přidal jsem množinové operace pro zacházení s napájecími vývody v editoru předloh.

Opravil jsem některé chyby v ovládání. (Děkuji panu Ochovi za upozornění.)

Instalační sady verze 4.50.66.11 schematického editoru jsou:

Sada http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66p11.exe obsahuje ovladače pro klíče HASP.

Sada http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66x11.exe neobsahuje ovladače HASP.

Sada http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66w11.exe neobsahuje ovladače HASP a schematický editor je upraven pro nové windows.

(Pozn: Odkazy byly aktualizovány v dalším příspěvku. IK)

12 Naposledy upravil: krivka (2020-06-22 22:34:42)

Re: Nová verze schematického editoru 4.50

Opravil jsem ve schematickém editoru nějaké chyby. (Děkuji ing. Zátopkovi a panu Ochovi za upozornění.)

Instalační sady verze 4.50.66.12 schematického editoru jsou:

Sada http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66p12.exe obsahuje ovladače pro klíče HASP.

Sada http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66x12.exe neobsahuje ovladače HASP.

Sada http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66w12.exe neobsahuje ovladače HASP a schematický editor je upraven pro nové windows.

(Pozn: Odkazy byly aktualizovány v dalším příspěvku. IK)

13

Re: Nová verze schematického editoru 4.50

Nabízím nový schematický editor verze 4.50.66.13.

Doplněno vytváření backupů obdobně jako v Layoutu (podadresář, způsob číslování) včetně možnosti jejich automatického generování.
Upraveno zacházení se soubory - v instalátoru lze odděleně nastavit adresář, kam bude program ukládat konfigurační soubory a uživatelská data.
Drobná rozšíření ovládání a opravy některých chyb. (Děkuji ing. Peroutkovi, panu Ochovi a ing. Zátopkovi za pomoc při odlaďování.)

Instalační sady verze 4.50.66.13 schematického editoru jsou:

Sada http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66wx_h_13.exe je určena pro Windows 10; obsahuje ovladače pro klíče HASP.

Sada http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66wx_13.exe je určena pro Windows 10; neobsahuje ovladače pro klíče HASP.

Sada http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66xp_h_13.exe je určena pro starší verze Windows včetně XP; obsahuje ovladače pro klíče HASP.

Sada http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66xp_13.exe je určena pro starší verze Windows včetně XP; neobsahuje ovladače pro klíče HASP.

(Pozn: Odkazy byly aktualizovány v dalším příspěvku. IK)

14

Re: Nová verze schematického editoru 4.50

Vystavil jsem nový schematický editor verze 4.50.66.14. Tentokrát neobsahuje žádné převratné novinky, jen jsem opravil některé nedostatky v ovládání. (Děkuji panu Ochovi a ing. Peroutkovi za upozornění.)  Nejviditelnější změna spočívá v tom, že zvýrazněný objekt se přesune do popředí, zatímco dříve mohl zůstat překryt jinými objekty.

Instalační sady verze 4.50.66.14 schematického editoru jsou:

Sada http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66wx_h_14.exe je určena pro Windows 10; obsahuje ovladače pro klíče HASP.

Sada http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66wx_14.exe je určena pro Windows 10; neobsahuje ovladače pro klíče HASP.

Sada http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66xp_h_14.exe je určena pro starší verze Windows včetně XP; obsahuje ovladače pro klíče HASP.

Sada http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66xp_14.exe je určena pro starší verze Windows včetně XP; neobsahuje ovladače pro klíče HASP.

(Pozn: Odkazy byly aktualizovány v dalším příspěvku. IK)

15

Re: Nová verze schematického editoru 4.50

Ve schematickém editoru verze 4.50.66.15 jsem jen opravil chybu panningu, kterou jsem tam vnesl při posledních úpravách. Za upozornění děkuji ing. Peškovi.

Instalační sady verze 4.50.66.15 schematického editoru jsou:

Sada http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66wx_h_15.exe je určena pro Windows 10; obsahuje ovladače pro klíče HASP.

Sada http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66wx_15.exe je určena pro Windows 10; neobsahuje ovladače pro klíče HASP.

Sada http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66xp_h_15.exe je určena pro starší verze Windows včetně XP; obsahuje ovladače pro klíče HASP.

Sada http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66xp_15.exe je určena pro starší verze Windows včetně XP; neobsahuje ovladače pro klíče HASP.

(Pozn: Odkazy byly aktualizovány v dalším příspěvku. IK)

16

Re: Nová verze schematického editoru 4.50

Vystavil jsem nový schematický editor verze 4.50.66.16. Opět hlavní změny spočívají ve drobných opravách. (Děkuji za upozornění pánům Krečmerovi, Ochovi, Peroutkovi a Procházkovi.)  Nejviditelnější změna spočívá v tom, že vyhledávácí režimy zachovávají obsah kurzorlistu.

Instalační sady verze 4.50.66.16 schematického editoru jsou:

Sada http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66wx_h_16.exe je určena pro Windows 10 a 11; obsahuje ovladače pro klíče HASP.

Sada http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66wx_16.exe je určena pro Windows 10 a 11; neobsahuje ovladače pro klíče HASP.

Sada http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66xp_h_16.exe je určena pro starší verze Windows včetně XP; obsahuje ovladače pro klíče HASP.

Sada http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66xp_16.exe je určena pro starší verze Windows včetně XP; neobsahuje ovladače pro klíče HASP.

(Pozn: Odkazy byly aktualizovány v dalším příspěvku. IK)

17

Re: Nová verze schematického editoru 4.50

Vystavil jsem nový schematický editor verze 4.50.66.17. Opravil jsem chybu návěštění nezapojených nebo chybně zapojených vývodů, která byla do programu vnesena ve verzi 4.50.66.14.  (Děkuji za upozornění ing. Peroutkovi.) 

V sadě pro Windows 10 a 11 byla zároveň případná instalace ovladačů HASP opravena tak, aby se instalovaly skutečnì potřebné ovladače i při použití HASPDINST verze 8.2x a novìjší.
(Podrobnosti viz https://www.formica.cz/forum/viewtopic.php?id=355)

Instalační sady verze 4.50.66.17 schematického editoru jsou:

Sada http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66wx_h_17.exe je určena pro Windows 10 a 11; obsahuje ovladače pro klíče HASP.

Sada http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66wx_17.exe je určena pro Windows 10 a 11; neobsahuje ovladače pro klíče HASP.

Sada http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66xp_h_17.exe je určena pro starší verze Windows včetnì XP; obsahuje ovladače pro klíče HASP.

Sada http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66xp_17.exe je určena pro starší verze Windows včetnì XP; neobsahuje ovladače pro klíče HASP.

18

Re: Nová verze schematického editoru 4.50

Dobry den,
chcel som si vyskusat poslednu verziu Vasho schematickeho editoru, no po stiahnuti verzie 450p66wx_17 mi hlasi W10 HASP not found a pri pokuse o spustenie wx_h_17 zase defender subor odchyti a zmaze koli udajnemu nalezu Exploitu HTML/Vigorf.

19

Re: Nová verze schematického editoru 4.50

Dobrý den,

HASP (Sentinel HL) je hardwarový klíč pro Formicu, ten asi skutečně nelze najít.  Zdá se, že se Vám však nainstaloval alespoň prohlížeč SchemaV.exe...

20

Re: Nová verze schematického editoru 4.50

Ano, SchemaV funguje, no len v rezime View. Schema nema obmedzenu evaluation verziu ako je to u Layout-u?

21

Re: Nová verze schematického editoru 4.50

Dobrý den,

aktuální omezenou verzi schematického editoru je možno stáhnout z adresy  http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66e17.exe.