Diskusní fórum k návrhovému systému Formica

(nutno povolit cookies a javascript)

Nejste přihlášen(a)

#1 2018-06-27 17:40:30

krivka
Moderator
Registrovaný: 2007-06-28
Příspěvky: 131

Nová verze schematického editoru 4.50

V souborech  http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66p01.exe  a  http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66x01.exe  naleznete instalační sady nové verze schematického editoru verze 4.50.66.01.

(Pozn.:  Odkazy průběžně aktualizovány níže.  PH)

Sady se odlišují jen tím, že v té druhé (a podstatně menší) není obsažena instalace ovladačů HASP.

Jádro změn spočívá v přechodu k dlouhým textovým řetězcům.
Změny hluboce zasáhly do všech částí programu.
Naopak ovládání programu se změnilo jen velmi málo.
(Výraznější úpravy byly provedeny jen v menu pro editaci součástky.)
Pokud se někde program bez logického důvodu chová jinak než dřív, dejte mi prosím vědět.

Změny, které využívají nové možnosti řetězců:
- upraveno chování editačního okna (řetězec může být delší než okno, možno skákat po slovech)
- počet položek v seznamech (předlohy, knihovní soubory apod.) fakticky omezen jen kapacitou paměti
- k přepínači výstupního formátu zápisu doplněn přepínač rozšíření formátu 4.50 (zapnout lze kdykoli, vypnout jen při prázdném schematu; po načtení konfigurace z předchozí verze je rozšíření vypnuto a zapsané schematické soubory jsou ve formátu 4.40)
- rozšíření 4.50 zahrnuje přepnutí délkových omezení řetezců na 32000 znaků (výjimkou jsou řetězce Package, které jsou kvůli kompatibilitě s Layoutem omezeny na 31 znaků) a zrušení limitu na počet popisů součástek (bez rozšíření jsou v platnosti limity verze 4.40); schematické soubory, které skutečně využijí rozšíření 4.50, není možno verzí 4.40 načíst

Další změny:
- doplněny režimy zobrazení záložek; na záložky možno zobrazit i počet zvýrazněných objektů na výkresu
- funkce pro vyhledávání označených objektů "Show Next Marked" přejmenována na "Jump to Next Marked" a doplněno "Jump to Previous Marked"; prohledávání začíná příkazem "Jump to First Marked"
- doplněn režim kurzoru "Search & Jump" pro zobrazení informací o nalezených objektech
- ovladače výstupů mají extenzi .F4G
- vypuštěny některé starší formáty (maticová tiskárna, HP-GL plotter, CadStar)
- nová verze instalačního programu
- nová verze ovladačů HASP (pokud ho instalační sada obsahuje)
- výchozí umístění pro instalaci je "C:\Formica4.50\Schema", kde nejsou problémy se zapisovacími právy
- prohlížeč pouzder PLviewer.dll se hledá v adesáři s Layoutem (a nikde jinde)
- program hlásí provedení změn v registrech, případně doporučuje spuštění "Jako administrátor"

Co se (zatím) nezměnilo:
- nejsou doplněny nápovědy
- použitý systém nápovědy není podporován ve Windows 7 a vyšších

Editoval admin (2019-05-07 12:34:54)

Offline

 

#2 2018-06-28 15:49:21

Ivo Löffler
Člen
Místo: Kladno
Registrovaný: 2007-07-20
Příspěvky: 58

Re: Nová verze schematického editoru 4.50

Dd, jaká je logika fungování pro zobrazení počtu zvýrazněných objektů na výkresu ? Mám na výkresu jednu součástku a "ouško" po zvýraznění ukazuje 1/6. Když přidám a zvýrazním další součástku (obě jsou zvýrazněné), tak se mi zobrazuje 2/12 ... .

Offline

 

#3 2018-06-28 15:54:56

Petr Horský
Moderator
Místo: Praha
Registrovaný: 2007-06-19
Příspěvky: 578
Web

Re: Nová verze schematického editoru 4.50

Zřejmě počet zvýrazněných součástek / počet zvýrazněných prvků; viz též tabulka Information.

Blíže na to během několika dnů odpoví Dr. Křivka.

Offline

 

#4 2018-07-02 12:59:40

krivka
Moderator
Registrovaný: 2007-06-28
Příspěvky: 131

Re: Nová verze schematického editoru 4.50

Před lomítkem je počet zvýrazněných nezávislých prvků (segmenty čar, geometrické útvary, samostatné texty a návěští, struktury a součástky; v předloze také vývody), za lomítkem počet zvýrazněných "podobjektů" (ve schematu popisy součástek a vývody; v předloze popisy vývodů). Kliknutí na složený prvek (ve schematu součástky, v předloze vývody) zvýrazní prvek včetně podobjektů. Množinové operace mohou označit jen některé podobjekty, dokonce i ty skryté (popisy nebo napájecí vývody) - pro jejich vyhledání slouží příkazy "Jump to First Marked" a "Jump to Next/Previous Marked" v množinovém menu.

Offline

 

#5 2018-07-02 15:13:13

krivka
Moderator
Registrovaný: 2007-06-28
Příspěvky: 131

Re: Nová verze schematického editoru 4.50

V souborech  http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66p02.exe  a  http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66x02.exe  naleznete instalační sady nové verze schematického editoru verze 4.50.66.02.

(Pozn: Odkazy byly aktualizovány v dalším příspěvku. IK)

Děkuji ing. Peroutkovi za upozornění na chybu v editoru předlohy.

V instalované sadě můžete jen nahradit program Schema.exe souborem z tohoto archivu http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66p02.zip

Editoval krivka (2018-08-08 22:52:08)

Offline

 

#6 2018-08-08 22:46:19

krivka
Moderator
Registrovaný: 2007-06-28
Příspěvky: 131

Re: Nová verze schematického editoru 4.50

Doplnil jsem systém HTML nápovědy, který je podporován i v nejnovějších windows. Opravil jsem také některé chyby v programu.

(Pozn: Odkazy byly aktualizovány v dalším příspěvku. IK)

V instalované sadě můžete jen z archivu http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66p03.zip nahradit program Schema.exe a soubor jednořádkové nápovědy Schema.Prm a doplnit soubor nápovědy Sch-450.Chm.

V souborech  http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66p03.exe  a  http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66x03.exe  naleznete úplné instalační sady nové verze schematického editoru verze 4.50.66.03 (druhá sada je "odlehčena" o ovladače HASP).

Editoval krivka (2018-09-19 21:51:43)

Offline

 

#7 2018-09-19 21:50:33

krivka
Moderator
Registrovaný: 2007-06-28
Příspěvky: 131

Re: Nová verze schematického editoru 4.50

Nabízím schematický editor s několika vylepšeními, která vyplynula z námětů uživatelů.

(Pozn: Odkazy byly aktualizovány v dalším příspěvku. IK)

Bylo změněno chování při současném prohledávání maskou jména předlohy společně s maskou pro pouzdro, tj. při vložení kombinace masek, např. '74*00|DIP*'. V režimu vkládání součástky do schematu se nově zobrazují všechny vyhovující kombinace PŘEDLOHA x POUZDRO a prohlížeče současně ukazují schematické značky i příslušná pouzdra; v ostatních případech je zachováno stávající chování.

Rozšířeno zobrazování předloh při procházení menu:
1) u všech vývodů se zobrazují indexy a elektrické atributy
2) pro jednotlivé podoby se vypisují jména a indexy napájecích vývodů

Seznamy synonym součástek už nemusí být abecedně setříděny, v editoru předloh je možno je libovolně seřadit.

Možný počet přednastavených kroků měřítka v menu Zoom zvýšen na 50.

Navýšena nejvyšší přípustná hodnota indexu vývodu (a tím i počet vývodů v součástce) na 5119(=5*1024-1)

V prohlížecí verzi programu (Viewer) je z hlavního menu dostupné menu 'Group Operations', což zpřístupňuje operace pro vyznačování objektů a hledání vodivých spojení

Opravil jsem také některé chyby v programu, aktualizoval help a změnil nastavení instalačního programu pro zvýšení kompatibility s novějšími verzemi windows.

Zahrnuty jsou nejnovější ovladače pro klíče HASP.


V souborech  http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66p06.exe  a  http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66x06.exe  naleznete úplné instalační sady nové verze 4.50.66.06 schematického editoru (druhá sada je "odlehčena" oovladače HASP).

Offline

 

#8 2019-04-30 14:39:49

krivka
Moderator
Registrovaný: 2007-06-28
Příspěvky: 131

Re: Nová verze schematického editoru 4.50

Opět nabízím schematický editor po několika úpravách a opravách. Děkuji uživatelům za zpětnou vazbu.

Upravil jsem nastavení výchozích poloh popisů součástek především s ohledem na rozšíření jejich počtu.

Doplnil jsem množinové operace pro zacházení s doplněnými popisy součástek.

Podle námětů pana Krečmera jsem doplnil otevření editace desky voláním sdruženého souboru *.PCB k otevřenému souboru *.Sch,
kritérium pro příslušnost součástky k bloku jsem vrátil do stavu před poslední změnou (mimochodem provedenou v roce 2003)
a do generátoru netlistu FM410 jsem přidal k parametru "Combine Items" čtvrtou polohu "Name (Suppressed), Value And Note ".

Opravil jsem také některé chyby v programu, aktualizoval help a zjednodušil nastavení instalačního programu.

Instalační sady nové verze 4.50.66.08 schematického editoru jsou tentokrát tři:

Instalační sada http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66p08.exe zahrnuje také nejnovější ovladače pro klíče HASP.

Sada http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66x08.exe je "odlehčena" o ovladače HASP.

Sada http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66w08.exe je také bez ovladačů HASP a zároveň obsahuje schematický editor,
který by měl řešit některé potíže se spuštěním na nových windows; bohužel ale zase nespolupracuje s klíči HASP starší generace:(

(Pozn: Odkazy byly aktualizovány v dalším příspěvku. IK)

Editoval krivka (2019-05-03 08:50:26)

Offline

 

#9 2019-05-04 20:04:00

krivka
Moderator
Registrovaný: 2007-06-28
Příspěvky: 131

Re: Nová verze schematického editoru 4.50

Provedl jsem pár drobných úprav a upřesnil nápovědu. (Děkuji ing. Zátopkovi za upozornění.)

Instalační sady verze 4.50.66.09 schematického editoru jsou zase tři:

Sada http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66p09.exe obsahuje ovladače pro klíče HASP.

Sada http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66x09.exe neobsahuje ovladače HASP.

Sada http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66w09.exe neobsahuje ovladače HASP a schematický editor je upraven pro nové windows.

(Pozn: Odkazy byly aktualizovány v dalším příspěvku. IK)

Editoval krivka (2019-06-28 16:26:18)

Offline

 

#10 2019-06-28 16:23:29

krivka
Moderator
Registrovaný: 2007-06-28
Příspěvky: 131

Re: Nová verze schematického editoru 4.50

Opravil jsem některé chyby, které způsobovaly nestabilitu schematického editoru. (Děkuji ing. Löfflerovi za spolupráci.)

Instalační sady verze 4.50.66.10 schematického editoru jsou:

Sada http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66p10.exe obsahuje ovladače pro klíče HASP.

Sada http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66x10.exe neobsahuje ovladače HASP.

Sada http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66w10.exe neobsahuje ovladače HASP a schematický editor je upraven pro nové windows.

(Pozn: Odkazy byly aktualizovány v dalším příspěvku. IK)

Editoval krivka (2019-10-30 15:01:24)

Offline

 

#11 2019-10-30 15:00:46

krivka
Moderator
Registrovaný: 2007-06-28
Příspěvky: 131

Re: Nová verze schematického editoru 4.50

Doplnil jsem do editoru předloh příkazy pro export a import částí předloh a pro kopírování pomocí schránky.

Přidal jsem množinové operace pro zacházení s napájecími vývody v editoru předloh.

Opravil jsem některé chyby v ovládání. (Děkuji panu Ochovi za upozornění.)

Instalační sady verze 4.50.66.11 schematického editoru jsou:

Sada http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66p11.exe obsahuje ovladače pro klíče HASP.

Sada http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66x11.exe neobsahuje ovladače HASP.

Sada http://www.formica.cz/files/ik/Schema450p66w11.exe neobsahuje ovladače HASP a schematický editor je upraven pro nové windows.

Offline

 

Zápatí

Powered by PunBB | CZ / SK
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson