1

Téma: výroba desek v JLCPCB

Protože se z různých stran setkávám s výrobou desek v JLCPB, připravil jsem pro ni konfigurační soubory a vystavil je zde: RS274X.jlcpcb.zip.  (Jsou určeny pro build Layoutu 1147 a novější.)

Konfigurační soubory fotoplotteru a vrtačky (ve formátech Gerber RS-274X a Excellon) nastavují výrobcem doporučené přípony souborů pro čtyřvrstvou desku (s vnitřními vrstvami 10 a 13).  Deska, pro niž je užijete, by měla mít svůj obrys zakreslen ve vrstvě 7 (a naopak by jej ovšem neměla mít na vrstvách mědi.)  Nepotřebné vrstvy (např. vnitřní, a/nebo vrstvu dolního potisku) můžete zakázat při jejich generování, anebo je prostě nedávat do zip archivu, který budete uploadovat k výrobci.  (Přípony jsou zřejmé z konfiguračního souboru uvedeného níže.)

{Formica Layout Configuration File for RS274X.f4d} 
{Program Version 4.42 P114.1185} 
{PCB File Name "Papago_MB_XPICO_MSP.PCB"} 

Setup (
  "RS274X" 
  1000 1000 1  {Driver Units per mm} 
  0 0 800 600  {Driver Limits (mm)} 
  1 1 0 0  {Scale 100.00%, Rotation = Off, Mirroring = Off} 
  20 20 2 20 20 0 
  0 500 0 1 0 5 -5 3 3 0 0 1 1 2000 
) 
Layers (
  0 0 ".GBO"  {Layer 0 = Rejected} 
  2 0 ".GBO"  {Layer 1 = Side B} 
  2 0 ".GBO"  {Layer 2 = Side B} 
  0 0 ".L3"  {Layer 3 = Rejected} 
  0 0 ".GKO"  {Layer 4 = Rejected} 
  0 0 ".L5"  {Layer 5 = Rejected} 
  0 0 ".L6"  {Layer 6 = Rejected} 
  2 0 ".GKO"  {Layer 7 = Side B} 
  2 0 ".GBS"  {Layer 8 = Side B} 
  2 0 ".GBL"  {Layer 9 = Side B} 
  2 0 ".G3L"  {Layer 10 = Side B} 
  0 0 ".L11"  {Layer 11 = Rejected} 
  0 0 ".L12"  {Layer 12 = Rejected} 
  2 0 ".G2L"  {Layer 13 = Side B} 
  2 0 ".GTL"  {Layer 14 = Side B} 
  2 0 ".GTS"  {Layer 15 = Side B} 
  0 0 ".L16"  {Layer 16 = Rejected} 
  0 0 ".L17"  {Layer 17 = Rejected} 
  0 0 ".L18"  {Layer 18 = Rejected} 
  0 0 ".L19"  {Layer 19 = Rejected} 
  0 0 ".L20"  {Layer 20 = Rejected} 
  2 0 ".GTO"  {Layer 21 = Side B} 
  2 0 ".GTO"  {Layer 22 = Side B} 
  0 0 ".GTO"  {Layer 23 = Rejected} 
)

Zde je ukázkový zip se soubory potřebnými pro výrobu malé jednoduché dvouvrstvé desky: ovl_vent.zip.  Mohu jedině doporučit, abyste jej před generováním svých vlastních souborů pokusně uploadovali a prohlédli si, jak vzorová deska vypadá v prohlížečích výrobce.

2

Re: výroba desek v JLCPCB

Předchozí příspěvek se týká jen výroby neosazené desky.  JLCPCB ji také může (příp. i jen částečně) osadit.  K tomu pochopitelně potřebuje další údaje; ty jsou obsaženy v .csv souboru, který můžete z programu Layout vygenerovat příkazem Files / Partlist.  Tento výrobce však vyžaduje poněkud jiný formát tabulek a jejich rozdělení do dvou či více souborů: BOM (rozpiska materiálu) a CPL (souřadnice pouzder), a to samostatně pro horní a dolní stranu desky.  K jejich vytvoření se lépe hodí .csv soubor, který generuje speciální knihovna Partlist.dll.  Z něj pak už stačí vykopírovat příslušné bloky a předat je jako samostatné soubory. 

Pro vzorovou desku výše je zde na ukázku ke stažení příklad takovýchto souborů:
ovl_vent_top_bom.csv
ovl_vent_top_cpl.csv
Jejich uploadováním (na další stránku výrobce) po výše uvedeném zipu můžete získat např. takovýto náhled (nezmenšený zde):

https://www.formica.cz/galerie/ovl_vent.png

V realitě to samozřejmě je o něco složitější: 

• Počátek relativních souřadnic nutno nastavit v souladu s offsetem desky (parametr Files / Artwork / Transformations / Side B Offset X/Y); pro hodnoty ve vystaveném konfiguračním souboru to je 20 mm vlevo a 20 mm dolů od levého dolního rohu desky (resp. od nejlevějšího a nejdolejšího objektu v celé pracovní ploše, pokud obrys desky cokoliv těmito směry přesahuje).

• U některých součástek (typicky to bývají kupříkladu pouzdra SOT23) je třeba v CPL souboru ručně opravit jejich orientaci (k čemuž se právě hodí náhled získaný o jednu iteraci dříve).

• Součástky, které software výrobce neidentifikoval, nutno v jeho aplikaci vybrat interaktivně.

• Také se na desce mohou hodit montážní (lícovací) otvory dle specifikace výrobce: https://jlcpcb.com/help/article/47-How- … mbly-order