Téma: zaokrouhlování souřadnic do rastru

Mám problém někdy i se součástkami v knihovnách, které pocházejí ze staré dosovské Formiky a podobný problém mám i při kreslení mechaniky, když jako základ vezmu plošný spoj a přepnu si rastr třeba na 0,1 mm. Chci něco nakreslit a navázat na původní objekt. Dám relativní souřadnice, na nějakém prvku původního objektu si udělám nulu. Jenže když umísuji nový prvek, nepodaří se mi ho umístit v celistvém násobku rastru od původního prvku, ale skočí někam, kam ho asi ztáhne rastr od absolutních souřadnic. Pokud chci prvky umísovat přesně, musím si nejprve označit vše, přepnout nejjemnější rastr a celý objekt posunout tak, aby zvolený bod byl na nule. Pak nastavím rastr jaký potřebuji. Jenže dohánět něco na nulu v nejjemnějším rastru je docela šílená práce.

Ještě horší situaci jsem řešil, když jsem chtěl u mechanického výkresu, kde základem byl plošný spoj, přejít na metrické souřadnice. Tam jsem takhle po tisícinách mm dorovnával spoustu bodů. Dokud jsem výkresy používal jen jako dokumentaci pro ruční výrobu, tam mi nějaké menší nepřesnosti nevadily. Jenže když je používám jako data pro laser, tam pak výrobci vyžadují, aby např. v rohách na sebe čáry navazovaly.

Takže existuje někde ve Formice nějaká funkce, kterou bych si souřadnice zvolených prvků zaokrouhlil do nastaveného rastru?

2

Re: zaokrouhlování souřadnic do rastru

Dobrý večer, Váš dotaz přichází v překvapivě vhodném okamžiku.  Rozdělím jej na dvě části:

1)  V „továrním nastavení“ Layoutu se Vám může stát, že cursor nedostanete na uzlové body nastaveného rastru, protože ty zastiňují nějaké objekty, k nimž cursor přiskakuje.  (Anebo jej tam dostanete, ale za tu cenu, že si jako aktivní zapnete vrstvu, na níž nechcete být a na níž nemůžete provést, co potřebujete.)  Abyste se tohoto chování zbavil, můžete si však zapnout Options / Detection / Snap to Elements = Never.  Prosím vyzkoušejte si, zda by Vám tato hodnota přepínače při práci pomohla, a dejte vědět.

2)  Zrovna před pár dny se mi dostala do rukou (resp. do počítače) deska, která se mi v detailním pohledu zas tolik nelíbila.  Prvotní příčinou toho bylo, že měla součástky rozmístěny ve zbytečně jemném rastru, takže spojové čáry nesměřovaly přesně do středu pájecích bodů, pod těmi pak bylo smetí (v editoru, na desku ani na matrice by se nedostalo) atd.  Když jsem to viděl, říkal jsem si, že bych mohl do programu (pravděpodobně někam do menu Tools) přidat příkazy pro zaokrouhlení vybraných prvků a součástek do rastru (zřejmě nezávisle pro osu X i Y).  Naprogramovat je pro všechny druhy prvků ovšem není úplně triviální.  Např. vodorovné segmenty mají v databázi speciální postavení (což přispívá k rychlosti detekce prvků), a protože se ze segmentu pod (malým) obecným úhlem může zaokrouhlením stát vodorovný, je v takovém případě nutno setřídění i strukturu databáze změnit.  Anebo v důsledku zaokrouhlení segment (libovolného druhu) prostě přestane existovat...

Požadavek na zaokrouhlení souřadnic prvků do rastru doposud (co si vzpomínám) nepřišel, alespoň ne v obecné podobě.  (Poměrně blízko k němu jednou bylo u nápisů.)  Ale až budu mít chvilku, mohl bych zaokrouhlování do rastru přidat do nějaké testovací verze a nabídnout k vyzkoušení.

3

Re: zaokrouhlování souřadnic do rastru

Dodatečně přidávám ještě odkaz na několik týdnů starou verzi, do níž je doplněno podmenu Tools / Move to Grid pro posuv označených součástek, samostatných padů a samostatných nápisů do rastru: https://www.formica.cz/files/Layout-441-p111-1151.zip .  (Segmentů spojových čar ani oblouků se funkce netýká.  Neošetřuje ani možné problémy na okrajích pracovní plochy.)