1

Téma: Nové buildy editoru plošných spojů ve verzi 4.41

Vedle „oficiální“ verze Formica 4.40, kterou systematicky popisují stránky www.formica.cz ve své dosavadní podobě, již řadu let existují a jsou rutinně užívány novější verze editoru plošných spojů, k dnešnímu dni zejména 4.41 a 4.42.

Jejich základním rozdílem oproti verzi 4.40 je rozlišení zjemněné na 0,1 mikrometru.  Z toho důvodu nemohla být zachována zpětná přenositelnost jejich *.pcb souborů do verze 4.40 (a neexistuje ani možnost vyexportovat soubory v původním rozlišení).  Krom toho jsou ve verzi 4.41 samozřejmě desítky a vlastně již stovky dalších změn; zde je jen několik z těch podstatnějších:

Rozlišení 100 nm, kreslicí plocha 2 × 2 m.
Výrazně rychlejší grafika s vykreslováním skrz bitmapy.
Uživatelské vlajky (User Flags), logické operace nad nimi.
Nová kriteria výběru prvků v menu (Select).
Nový režim Draw Bus pro kreslení sběrnic, další pro kreslení meandrů a plošných cívek.
Zarovnávání nápisů při jejich umísťování.
Možnost uložit a jediným příkazem vyvolávat až 10 „pohledů“ na desku (Views), popisujících kompletní nastavení grafiky.
Auto Dimming — možnost zobrazování jednotlivých vrstev nejen vypnout a zapnout, ale také „zešedivět“; toto lze přepínat i automaticky, dle změn aktivní vrstvy.
Rozšířené kapacity tabulek a seznamů.
Přepracované výstupy pro PDF, Gerber RS-274X a Excellon.
Automatické backupy, neomezená řada ručních backupů.

Ovládání programů však z hlediska uživatele zůstává téměř stejné.

Verze 4.41 nemá instalační sadu, ale je šířena v archivech, které mj. obsahují novější verze stejnojmenných souborů z verze 4.40.  Z nich programy Layout.exe, LayoutG.exe, LayoutF.exe a LayoutD.exe po řadě odpovídají prvním čtyřem podobám zmíněným zde.  Layout7.exe je obdobou programu Layout.exe pro Windows7 a starší.

Pouze programy Layout.exe a Layout7.exe vyžadují ke svému spuštění hardwarový klíč, jeho drivery a v klíči licenční certifikát pro verze vyšší než 4.40.  I bez takovéhoto certifikátu však pracují alespoň s omezením na 60 součástek a 200 vývodů (tedy volnějším, než má LayoutF.exe).  (Klíč ovšem nesmí být příliš starodávný.)

Starší zmínky o změnách v novějších buildech jsou ve fóru porůznu rozptýleny.  Pro lepší přehled bude toto vlákno postupně uvádět jednotlivé buildy, s případnými odkazy do dalších vláken.  Budete-li k některému z nich mít jakékoliv dotazy či připomínky, prosím napište je do samostatných vláken (zatímco toto zůstane zamčené, právě v zájmu přehlednosti).

Změny v jednotlivých buildech jsou detailněji zdokumentovány v souboru Layout-změny-441.pdf (jehož obsah odpovídá vždy souboru Layout-změny.pdf v archivu nejnovějšího buildu).

2

Re: Nové buildy editoru plošných spojů ve verzi 4.41

Pro úplnost zde ještě zpětně uvedu doposud poměrně užívaný build 1159 z 28. dubna 2022: Layout-441-p111-1159.zip.

Budete-li s ním užívat své konfigurační soubory starší než z buildu 1147 a případně stará uživatelská makra, bude třeba je ručně opravit odkazovaným postupem.

3

Re: Nové buildy editoru plošných spojů ve verzi 4.41

Verze 4.41 nyní má nejnovější build zde: Layout-441-p111-1179.zip

Změny opět popsány v souboru Layout-změny-441.pdf; nejnápadnější asi jsou nové režimy Edit Comp. Attributes a Edit Text / Pin Number.