1

Téma: Výběr dle intervalu; možnost vybírat oblouky dle poloměru

(na základě domluvy dávám námět sem)
Select | ... | Arcs doplnit o výběr dle poloměru (nejlepe ne konkretního, ale v nějakém rozsahu, nebo alespoň dle stylu, jako jsou stávající fce Narrow a Short (tam by také bylo pohodlnější mít možnost nastavit interval, než jako teď jen 'vše stejné a menší šířky' / '...délky')

2

Re: Výběr dle intervalu; možnost vybírat oblouky dle poloměru

Podobných dialogů již nyní je v menu Select více:

                Select / ... / Lines / Narrow
                Select / ... / Lines / Short
                Select / ... / Arcs / Narrow
                Select / ... / Arcs / Short
                Select / ... / Arcs / Small                         (nově od buildu 1155)
                Select / ... / Lines & Arcs / Narrow
                Select / ... / Lines & Arcs / Short
                Select / ... / Text / Narrow Line
                Select / ... / Text / One Size
                Select / ... / Text / Small

Všechny tyto příkazy vedou k nějakému dialogu, v němž lze do vstupní řádky zadat (maximální) rozměr.  Možná by jednodušším řešením, než do programu přidávat další ovládací prvky, bylo rozšířit syntax té vstupní řádky, například takto (kde A a B jsou vždy nějaké hodnoty rozměru):

                A                            stejně jako doposud, tedy <=A       
                <A                          vybere vše menší než A       
                <=A                        vybere vše menší než nebo rovné A (tj. jako dosud)
                =A                          vybere vše rovné A
                ==A                        totéž jako předchozí, se zápisem ve stylu jazyka C
                <>A                        vybere vše odlišné od A
                !=A                         totéž jako předchozí, se zápisem ve stylu jazyka C
                >=A                        vybere vše větší než nebo rovné A
                >A                          vybere vše větší než A
                A:B                         vybere vše v uzavřeném intervalu od A do B (tj. včetně těchto krajních hodnot)

Než se případně pustím do toho, abych to takto naprogramoval, uvítám komentáře dalších uživatelů.

—  —  —

Jinak pro úplnost poznamenávám, že výběr oblouků dle poloměru je de facto možný i s dřívějšími verzemi, Select / ... / Arcs / Short totiž posuzuje oblouky dle vzdálenosti jejich koncových bodů.  Chceme-li označit kvadrantové oblouky menší než R, lze tedy tomuto příkazu zadat mez 1,4142 × R.  (A zaokrouhlovat nahoru, takže pro oblouky do poloměru 1 mm včetně by bylo třeba zadat 1,4143, aby odmocnina dvou byla právě o nejmenší možný kousek pod tímto číslem.)