Téma: Přejmenování součástky vytvořené funkcí Collect

Ve staré desce jsem měl transformátor narychlo nakreslený jen jako obrys a čtyři pady - bez vazby na netlist. Deska byla kreslena ve staré Formice 4.1 Teď jsem chtěl stejný transformátor použít znovu. Otevřel jsem starou desku, označil obrys a pady a funkcí Collect jsem z nich vytvořil součástku. Tu jsem pak ještě jednou umístil na desku a soubor jsem uložil.
V nové desce jsem si příkazem place/component/get package from file načetl součástku. Editací jsem vyměnil původní pady za číslované piny a uložil. Chtěl jsem před uložením také nadefinovat název součástky, ale položky Component name, value a package jsou šedivé. Po načtení nového netlistu se mi sice vývody správně propojily podle netlistu, ale při načítání netlistu se mi objeví hláška, že název součástky je rozdílný. Dá se s tím něco udělat?

2

Re: Přejmenování součástky vytvořené funkcí Collect

Vladimír Anděl napsal:

(...) položky Component name, value a package jsou šedivé.

To bylo proto, že tyto tři nápisy již byly v součástce umístěny, a protože musejí být unikátní, nelze je do součástky přidat podruhé.  Řešením by bylo je nejprve smazat, anebo změnit příkazem Edit | Edit Text (případně poté, co jejich velikost zvýšíte na viditelnou).

Vladimír Anděl napsal:

Po načtení nového netlistu se mi sice vývody správně propojily podle netlistu, ale při načítání netlistu se mi objeví hláška, že název součástky je rozdílný. Dá se s tím něco udělat?

Nevím, zda Vám zde rozumím.  Kdyby se lišil název součástky (tj. reference), program by ji prostě chápal jako jinou.  Nelišila se spíše hodnota nebo název pouzdra?

Režim Edit Text se ovšem dá pro příslušné nápisy užít i na desce, nejen v editoru součástky.