F. MRAVENEC 3.50

logo F. Mravence Text uvedený níže na této stránce je beze změn obsahu převzat z poslední volně šiřitelné diskety systému F. Mravenec 3.50. Všechny časové údaje, které v něm naleznete, se tedy vztahují k listopadu roku 1994, kdy byla tato disketa vytvořena, a dnes mají jen historický význam. Totéž ovšem platí také o podmínkách registrace.

Mezitím byl F. Mravenec 3.50 uvolněn již bez umělých omezení (popisovaných dále) na kompaktním disku F. Mravenec CD, vydaném roku 1996 (a znovu 1998) DTP Studiem. V roce 2001 byl F. Mravenec CD vydán potřetí, tentokrát v nakladatelství BEN - technická literatura.

Poslední vydání obsahuje i kompletní zdrojový text systému F. Mravenec 3.50. Zároveň společnost Borland nově uvolnila překladač Turbo Pascal 5.5, který jsem kdysi užil při vývoji systému. Nyní si jej můžete volně stáhnout ze stránky Antique Software: Turbo Pascal version 5.5 a zdarma využívat pro svou osobní potřebu, včetně případných úprav editoru systému F. Mravenec a zejména jeho výstupních generátorů.

P.H.Klikněte pro větší obrázek (vyžaduje javascript) F. Mravenec je systém pro interaktivní a automatizovaný návrh dvouvrstvých, příp. jednovrstvých plošných spojů v první až páté konstrukční třídě. S uvedením následujícího systému FORMICA 4.0 na trh je verze 3.50 nyní uvolňována také v podobě shareware (přičemž se zároveň mění struktura prodeje i cena stávajícího úplného systému).

Tento text informuje o sharewarové podobě systému F. Mravenec verze 3.50, poskytuje základní údaje o několika nejčastěji užívaných programech, a konečně uvádí podmínky registrace.

OMEZENÍ SHAREWAROVÉ VERZE

Shareware dovoluje pracovat s deskou o rozměru do 140 x 80 modulů (tj. 175 x 100 mm v rastru 1,25 mm nebo např. 350 x 200 mm v rastru 2,5 mm), na které je nejvýše 60 pojmenovaných obvodů, jejichž celkový počet vývodů nepřekračuje 400. Jednotlivá omezení přehledně uvádí následující tabulka:

ParametrSharewareÚplný systém
max. rozměry desky (moduly)140 x 80800 x 360
počet obvodů601000
celkový počet vývodů na desce4005000
počet nápisů100600
počet mimorastrových bodů2551000

V ostatních ohledech jsou programy sharewarové verze totožné s úplným systémem. Zejména je zachován formát vektorového souboru, do kterého je ukládán obrazec plošného spoje, takže jsou data přenositelná do úplného systému a u dostatečně malých desek i opačně. Od předchozí volně šiřitelné verze (freeware) se tedy shareware liší jednak podstatně větší plochou desky a počtem obvodů, jednak tím, že (s výjimkou vstupu z tabletu) obsahuje již všechny výstupní generátory a podpůrné programy úplného systému.

SOUBORY NA DISKETĚ, INSTALACE

Na distribuční disketě jsou tyto soubory:

    FM350Shw.Txt ... tento soubor
    FM350Shw.Exe ... archiv obsahující následující soubory:
    FM350Shw.Txt ...... tento soubor (s českými diakritickými znaménky)
    Anotace.Txt ....... anotace systému pro katalogy shareware
    Dotazy.Txt ........ odpovědi na nejčastější technické otázky
    Layout.Exe ........ sharewarová verze grafického editoru
    FM_Graph.Drv ...... aktuální grafický driver (nyní kopie VGA.Drv)
    EGA.Drv ........... driver pro grafickou desku EGA (640 x 350 bodů)
    VGA.Drv ........... driver pro grafickou desku VGA (640 x 480 bodů)
    AVGA800.Drv ....... driver pro grafické desky AVGA 20 až 28 (800 x 600
              bodů)
    AVGA1024.Drv ...... driver pro grafické desky AVGA 20 až 28 (1024 x
              768 bodů)
    TVGA800.Drv ....... driver pro grafickou desku Trident 8900, 512 KB
              (800 x 600 bodů)
    TVGA1024.Drv ...... driver pro grafickou desku Trident 8900, 512 KB
              (1024 x 768 bodů)
    VESA800.Drv ....... driver pro grafické desky standardu VESA (800
              x 600 bodů)
    VESA1024.Drv ...... driver pro grafické desky standardu VESA (1024 x
              768 bodů)
    Layout.Hlp ........ průvodní informace programu Layout.Exe
    Ferda.Exe ......... demonstrační verze programu Layout.Exe
    Layout.DC1 ........ animační soubor pro automatickou demonstraci
    Counter.PVF ....... výchozí rozmístění součástek pro demonstraci
    Counter.PXC ....... ukázkový seznam spojů pro autorouter
    PrintHlp.Exe ...... program pro tisk souborů průvodních informací
    PrintAll.Bat ...... dávkový soubor pro tisk všech průvodních informací
    CzechOff.Exe ...... program pro odstranění diakritických znamének
    LoadCSF.Exe ....... program pro zavedení českého fontu do grafické
              desky VGA nebo EGA
    Update.Exe ........ program pro převod vektorových souborů z verze
              nižší než 3.0
    Gerber.Exe ........ generátor řídicího souboru pro fotoplottery Gerber
    Gerber.Cfg ........ vzorový konfigurační soubor předchozího programu
    Emma.Exe .......... generátor řídicího souboru pro fotoplotter Emma
    Skemagrf.Exe ...... generátor řídicího souboru pro fotoplotter EIE
              Skemagraf
    Admap3.Exe ........ generátor DP pro zařízení Admap 3
    Admap4.Exe ........ generátor DP v řídicím formátu pro fotoplottery
              Admap 4 a Admap 5
    Admap5.Exe ........ generátor DP v datovém formátu pro fotoplottery
              Admap 4 a Admap 5
    Plotter.Exe ....... generátor předlohy matrice pro HP-GL plotter
    HP7475A.Cfg ....... vzorový konfigurační soubor předchozího programu
    LaserJet.Exe ...... generátor předlohy matrice pro laserovou tiskárnu
    LaserJet.Cfg ...... vzorový konfigurační soubor předchozího programu
    Epson.Exe ......... generátor předlohy matrice pro maticovou tiskárnu
    Epson.Cfg ......... vzorový konfigurační soubor předchozího programu
    180dpi.Cfg ........ konfigurační soubor pro 24-jehličkovou tiskárnu
    Artwork.Hlp ....... průvodní informace generátorů matrice
    Contours.Exe ...... podpůrný program pro tisk obrysů obvodů
    Contours.Doc ...... dokumentace předchozího programu
    Excellon.Exe ...... generátor řídicího souboru pro vrtačku Excellon
    Excellon.Cfg ...... vzorový konfigurační soubor předchozího programu
    Posalux.Exe ....... generátor řídicího souboru pro vrtačku Posalux
    Merona.Exe ........ generátor řídicího souboru pro vrtačku Merona
    AdmapDrl.Exe ...... generátor vrtací DP pro zařízení Admap
    NCDrill.Hlp ....... průvodní informace generátorů vrtací pásky
    DRCheck.Exe ....... program pro kontrolu izolačních vzdáleností a
              návrhových pravidel
    DRCheck.Doc ....... dokumentace předchozího programu
    Coords.Exe ........ obecný generátor souřadnic (do textového souboru)
    Coords.Doc ........ dokumentace předchozího programu
    Conv-RR.Exe ....... konverze netlistu z formátu RACAL-REDAC
    Conv-RR.Doc ....... dokumentace předchozího programu
    Import.Exe ........ vstup obrazce ze souřadnic v textovém souboru
    Import.Doc ........ dokumentace předchozího programu
    ReadSWF.Exe ....... program pro převod matrice z programu Smartwork
    RdAdmap3.Exe ...... program pro převod matrice z Admapu 3
    DrAdmap3.Exe ...... program pro zobrazení dat z Admapu 3
    DrAdmap3.Pas ...... zdrojový text předchozího programu
    Doc-Plot.Exe ...... program pro kreslení dokumentace na HP-GL plotteru
    Doc-Plot.Hlp ...... průvodní informace předchozího programu
    Punch.Exe ......... programová podpora připojení děrovače DT 105 S
    Punch.Pas ......... zdrojový text předchozího programu
    Punch.Doc ......... dokumentace předchozího programu
    Install.Bat .... dávkový soubor pro instalaci shareware

Soubory komprimované v archivu FM350Shw.Exe z něj lze jednoduše expandovat příkazem

    [<disk>][<adresář>]FM350Shw [<cílový adresář>]

který je zapíše do aktivního adresáře na právě vybraném disku, příp. do cílového adresáře, pokud jej zadáte jako parametr příkazu. Chcete-li tedy soubory instalovat na pevný disk (přičemž distribuční disketu máte v jednotce A:), můžete to provést např. posloupností příkazů

    C:
    MD \Ferda
    CD \Ferda
    A:FM350Shw

(Totéž dělá i dávkový soubor Install.Bat, je-li spuštěn bez parametru.)

V následujícím textu se vždy předpokládá, že v aktivním adresáři na právě vybraném disku jsou všechny soubory z archivu FM350Shw.Exe, tak jako kdybyste uvedené příkazy byli provedli.

PROGRAM LAYOUT

Program Layout.Exe je sharewarová verze grafického editoru a autorouteru. (Omezení této verze editoru jsou uvedena výše). Ke svému spuštění vyžaduje, aby v adresáři, kde je umístěn soubor Layout.Exe, byl i soubor FM_Graph.Drv. Tento soubor musí obsahovat kopii některého grafického driveru, odpovídajícího možnostem instalované grafické desky a monitoru. Mají-li být z grafického editoru dostupné i průvodní informace, v témž adresáři se musí nacházet také soubor Layout.Hlp.

PROGRAM FERDA

Demonstrační verze editoru Layout.Exe, jejíž animační soubor ilustruje typický postup návrhu desky, je na disketě jako program Ferda.Exe. Vedle automatické demonstrace umožňuje i interaktivní ovládání. Nezahrnuje výše uvedená omezení sharewarové verze editoru (s tou výjimkou, že nepodporuje paměť LIM EMS, takže největší dosažitelná plocha desky v demonstrační verzi je oproti úplnému systému jen asi třetinová), ale nedovoluje uložení obrazce plošného spoje na disk.

Program Ferda.Exe vyžaduje ke svému spuštění stejné soubory jako program Layout.Exe a pro automatickou demonstraci navíc soubory Layout.DC1, Counter.PVF a Counter.PXC v právě aktivním adresáři.

PROGRAMY GERBER A EXCELLON

Programy Gerber.Exe a Excellon.Exe poskytují systému F. Mravenec výstupy nejčastěji užívané při výrobě desek profesionální technologií. Stejně jako u všech výstupních generátorů sharewarové verze, maximální velikost desky je opět omezena 140 x 80 moduly pracovní plochy.

Oba programy budete nejspíše muset nejprve přizpůsobit clonkovému kotouči a sadě vrtáků konkrétních zařízení, která budete využívat. K tomu slouží konfigurační soubory Gerber.Cfg a Excellon.Cfg, jejichž vzorová podoba na této disketě zároveň obsahuje potřebný popis ve svém komentáři.

PROGRAM EPSON

Program Epson.Exe umožňuje tisk předlohy matrice plošného spoje na maticové tiskárně. Vyžaduje devítijehličkovou nebo čtyřiadvacetijehličkovou tiskárnu kompatibilní např. s Epson FX-85, resp. Epson LQ-850.

Parametry tisku, včetně zvětšení, zrcadlení, využitelné šířky papíru a rozlišení tiskárny, můžete nastavit v submenu Transformations nebo Equipment Parameters. Používá se rozlišení 120 x 216 nebo 60 x 72 bodů na palec pro devítijehličkovou a 120 x 180, 180 x 180 nebo 60 x 60 bodů na palec pro čtyřiadvacetijehličkovou tiskárnu.

Nastavené hodnoty parametrů program Epson.Exe ukládá do konfiguračního souboru s implicitním jménem Epson.Cfg. Pod tímto jménem je v sharewarové verzi již obsažen vzorový konfigurační soubor s komentáři. Soubor 180dpi.Cfg je další ukázka konfiguračního souboru programu Epson.Exe, připraveného pro čtyřiadvacetijehličkovou tiskárnu. Jméno konfiguračního souboru může být užito jako parametr při spuštění programu.

PRŮVODNÍ INFORMACE

Průvodní informace (help) v souborech *.Hlp, které můžete vyvolávat interaktivně z grafických editorů a výstupních generátorů, lze pomocí programu PrintHlp.Exe také vytisknout jako náhražku manuálu. Tento program se spouští příkazem

    PrintHlp <soubor průvodních informací> [<cílový textový soubor>].

Cílovým souborem je implicitně zařízení PRN; zadáte-li i druhý parametr příkazu PrintHlp, můžete vytvořit cílový textový soubor na disku.

Cílový soubor obsahuje kromě znaků české abecedy (kódovaných podle standardu Kamenických) řídicí kódy tiskárny Epson FX-85 (a kompatibilní) pro stránkování a odlišení titulků a odkazů:

    #12     (form feed)
    #14     (start double width printing)
    #15     (start compressed mode printing)
    #18     (end compressed mode printing)
    Esc - #1  (begin underline)
    Esc - #0  (end underline)

Pokud Vaše tiskárna nedovoluje tisknout české znaky, můžete ze souboru odstranit diakritická znaménka programem CzechOff.Exe. Vytisknout např. soubor Doc-Plot.Hlp pak lze posloupností příkazů

    PrintHlp Doc-Plot Temp
    CzechOff Temp   PRN
    del   Temp

Dávkový soubor PrintAll.Bat tiskne všechny čtyři soubory průvodních informací na zařízení, jehož jméno zadáte jako parametr příkazu:

    PrintAll [<jméno zařízení>]

Implicitní hodnotou parametru je opět zařízení PRN. Celkový rozsah průvodních informací je 64 stránek výpisu.

Abyste mohli z výstupních generátorů vyvolávat průvodní informace v čitelné podobě, aniž byste potřebovali mít na svém počítači instalovánu češtinu, můžete do grafické desky VGA nebo EGA zavést (vždy před spuštěním generátoru) font českých znaků pomocí programu LoadCSF.Exe.

HISTORIE A KOMPATIBILITA

Systém F. Mravenec pracuje na počítačích kompatibilních s IBM-PC od konce roku 1986 a od roku 1988 je na československém trhu. První dvě uvolněné verze (1.32 a 2.12) se lišily formátem vektorových souborů; ty do současného formátu můžete převést programem Update.Exe. Verze 3.0 přinesla kromě nových vektorových souborů také rozšíření pracovní plochy a ovládání celého systému prostřednictvím menu. Na přelomu let 1990 a 1991 byla uvedena verze 3.20; do systému doplnila autorouter a nápisy. Verze 3.50, uvolněná koncem roku 1992, poskytuje zejména podporu pro součástky SMD, novou a věrnější grafiku, vyplňování ploch, konfigurační soubory v generátorech a kontrolu návrhových pravidel (izolačních vzdáleností).

Vlastnosti dosavadních verzí systému jsou úzce spjaty s vazbou jeho editoru na rastr. Takové řešení přineslo jednoduché ovládání, spolehlivost, snadnou komunikaci s autorouterem a minimální požadavky na výkon počítače, ale na druhé straně i problémy se zabudováním knihoven a zejména nepohodlí s mimorastrovými body. F. Mravenec ve verzi 3.50 proto snad může dobře posloužit při návrhu dvouvrstvých desek až do páté konstrukční třídy, na nichž téměř všechny objekty spadají do zvoleného rastru. Pro vyřešení uvedených potíží však byl vytvořen nový systém FORMICA 4.0, heslovitě charakterizovaný rozlišením 0,001 palce nebo 0,025 mm, až 16 vrstvami, knihovnami a editorem schemat.

Vektorové soubory verze 3.0 a 3.20 jsou přenositelné bez problémů do vyšší verze (3.20 nebo 3.50). Můžete tedy pro ně bez omezení využívat výstupní generátory vyšší verze, než v jaké byly vytvořeny. Obráceně to neplatí: Výstupní generátory verze 3.0 budou ignorovat nápisy vytvořené verzí 3.20 a 3.50. Podstatnější obtíže způsobí v generátorech verze 3.20 jednovrstvé pájecí body, vytvořené ve verzi 3.50. Verze 3.50 také rozšiřuje velikosti seznamů obvodů, nápisů a bodů mimo základní síť; generátory verze 3.0 a 3.20 budou pracovat správně pouze tehdy, jestliže obrazec plošného spoje ve vektorovém souboru dodržuje původní omezení. Všechny vektorové soubory z verzí 3.0 až 3.50 je ovšem možno konverzním programem převést do systému FORMICA 4.0.

Protože se ve verzi 3.50 zvýšily možnosti grafiky a tedy i požadavky kladené systémem na grafickou desku, nadále již není podporována grafická deska Hercules ani Olivetti EGC. Volně šiřitelná verze 3.20, pracující i s deskou Hercules, je však stále dostupná, stejně jako úplný systém této verze. Grafickou desku CGA podporovala naposled verze 1.32. Grafický editor této verze je pro desku CGA nyní dostupný volně.

ŠÍŘENÍ A REGISTRACE

Disketu s sharewarovou verzí systému smíte šířit neomezeně, avšak pouze za předpokladu, že každou kopii pořídíte vždy jen příkazem DISKCOPY operačního systému. Obsah diskety není přípustné žádným způsobem modifikovat; zejména nelze odstraňovat, měnit nebo doplňovat jakékoliv soubory. Samostatné soubory šířit nesmíte. Máte-li pochybnosti, zda je Vaše kopie neporušená, obraťte se prosím na některého distributora shareware, případně na autora.

Těm, kteří navrhují desky plošných spojů, není třeba vysvětlovat, že i vytváření návrhových systémů (a také odvozování jejich sharewarové verze) stojí určité úsilí. Zatímco F. Mravenec 3.50 freeware byl rozměrem desky 60 x 40 modulů odkázán téměř výlučně na amatérské použití, může tato verze, v které lze navrhovat desky do velikosti eurokarty, posloužit i při vývoji profesionálních zařízení. Proto je tato verze uvolňována již jako shareware, který za podmínek uvedených v následujících dvou odstavcích podléhá registraci.

Registrační poplatek (již včetně 5% DPH) činí 840,- Kč a nezahrnuje poštovné. Je splatný nejpozději v den, kdy s přímou či nepřímou pomocí software na této disketě vyrobíte první desku plošného spoje. (Až do toho okamžiku smíte software užívat libovolně dlouho bez registrace). Registraci tohoto software provádí firma JIMAZ; můžete o ni požádat na adrese uvedené níže.

Jste-li již uživatelem F. Mravence a z této diskety použijete pouze některý nový grafický driver nebo informace v souboru Dotazy.Txt, registrovat se nemusíte. Naopak, přejete-li si se systémem F. Mravenec legálně pracovat na deskách do rozměru 60 x 40 modulů, aniž byste museli platit registrační poplatek, zůstává stále dostupná jeho verze freeware.

Bližší informace o úplném systému i o následující verzi FORMICA 4.0 obdržíte u některého z jeho distributorů. V případě potřeby se můžete také obrátit přímo na autora.MATTER

F. Mravenec ovšem byl původně vytvořen jako nástroj pro profesionální práci. Dvacet let od napsání jeho první verze však tomuto účelu již sotva může uspokojivě vyhovovat; přesto snad i dnes někomu poslouží nejen při domácí výrobě DPS, ale také jako inspirace k experimentům. V té souvislosti sem s potěšením vkládám odkaz na pozoruhodné zařízení MATTER Tomáše Halabaly, které mj. přímo zpracovává i soubory typu PVF.


18. srpna 2020